ΟΛΠ Α.Ε Ανακοίνωση 11 Φεβρουαρίου 2022

11 Φεβρουαρίου 2022. Η ΟΛΠ Α.Ε. έχει υλοποιήσει και εφαρμόσει με επιτυχία αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισης εγγράφων που συμβάλλει στην αποδοτική και αποτελεσματική επεξεργασία και καταχώρηση όλων των εγγράφων του Οργανισμού.

Το μοντέρνο αυτό σύστημα ψηφιακής αρχειοθέτησης έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτερη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, την ασφαλή μεταφορά και διατήρηση των αρχείων με εξοικονόμηση πόρων, καθώς εκτιμάται ότι σε ετήσια βάση εξοικονομούνται πάνω από 100.000 σελίδες χαρτί και μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας και μελανιών. Παράλληλα η ΟΛΠ Α.Ε. μεριμνά για την διατήρηση του ιστορικού αρχείου της Εταιρείας για το οποίο δεν υπάρχει σχέδιο ανακύκλωσης αλλά φύλαξης ώστε να τηρηθεί η ιστορική κληρονομιά και παράδοση του λιμένος.