ΟΛΠ ΑΕ: Σήμερα η τακτική Γενική Συνέλευση

olp

Σήμερα στις 12:00 η γενική συνέλευση στα γραφεία της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ – Χρηματιστηρίο Αθηνών, επί της Λεωφόρου Αθηνών αριθμός 110, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: