ΟΛΘ: Απαντήσεις σε ερωτήματα του διαγωνισμού TED 022/2019

ΟΛΘ

Απαντήσεις σε υποβληθέντα ερωτήματα επί των όρων του ανοικτού διαγωνισμού TED 022/2019 για την προμήθεια και εγκατάσταση υπαίθριου υποσταθμού μέσης τάσης 6ΣΤ [pdf]