ΟΛΘ: Παράταση υποβολής προσφορών

 

ΟΛΘ: Παράταση υποβολής προσφορών

Παράταση υποβολής προσφορών για την διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών µυοκτονίας και εντοµοκτονίας.

Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΟΛΘ ΑΕ) ανακοινώνει ότι, µετατίθεται η προθεσμία υποβολής προσφορών της εν λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας, για την 13η Νοεµβρίου ηµέρα Παρασκευή και 15.00 ώρα, λόγω της γενικής απεργίας της 12ης Νοεµβρίου 2015.
ΤΟ ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΛΘ ΑΕ