Λιμένας Πάτρας: Διαγωνισμός για τη ασφάλεια και φύλαξη χώρων

olpa

Διενέργεια Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για τη ασφάλεια και φύλαξη χώρων

Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. διενεργεί ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ασφάλεια και φύλαξη χώρων αρμοδιότητας ΟΛΠΑ Α.Ε.

Δείτε εδώ τη σχετική περίληψη της προκήρυξης.

Δείτε εδώ τη σχετική διακήρυξη της προκήρυξης.