Αποχετευτικό σύστημα του λιμένα της Ραφήνας

rafina

Αναφορικά με την ανυπόστατη, ανακριβή και αναπόδεικτη ανάρτηση του Αντιδημάρχου κ. Ευάγγελου Μπουρνού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, σχετικά με δήθεν προβλήματα στην στεγανότητα των λυματοδεξαμενών και ύπαρξη αντλιών που βρίσκονται στο χερσαίο χώρο του λιμένα της Ραφήνας,  θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τα ακόλουθα:

  1. Ο Λιμένας Ραφήνας λειτουργεί απόλυτα ΝΟΜΙΜΑ και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος καθώς διαθέτει σε ισχύ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για την λειτουργία του και για νέα έργα, η οποία έχει αναρτηθεί στην Διαύγεια με τα εξής στοιχεία: ΑΔΑ:ΒΣΖΗ0-1Γ4 https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%A3%CE%96%CE%9701%CE%934?inline=true.
  2. Το αποχετευτικό σύστημα του λιμένα της Ραφήνας έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες Υγειονομικού ελέγχου και έχει βεβαιωθεί η μη διαρροή λυμάτων. Συγκεκριμένα, αρμόδιοι υπάλληλοι της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Τμήμα Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού Ελέγχου, πραγματοποίησαν αυτοψία στο χώρο του λιμένα. Κατά την αυτοψία δεν διαπιστώθηκε διάθεση λυμάτων στο χώρο του λιμένος και τα λύματα συλλέγονται σε στεγανές δεξαμενές και απομακρύνονται με βυτία κατάλληλης εταιρείας.
  3. Στη προβλήτα Νο 3, του Λιμένα Ραφήνας υφίσταται υποβρύχια αντλία αποκλειστικά και ΜΟΝΟΝ για την άντληση θαλασσινού νερού προς σύστημα παρασκευής απολυμαντικού για την απόσμηση (δημοσίων τουαλετών, φρεατίων, κλπ).
  4. Λειτουργεί αντλιοστάσιο λυμάτων το οποίο παροχετεύει μέσω καταθλιπτικού αγωγού στο Νέο Κεντρικό Συλλεκτήριο Αποχετευτικού Αγωγού βαρύτητας.
  5. Το υφιστάμενο δίκτυο όμβριων μπροστά από τα καταστήματα του Παλαιού Λιμένα στο οποίο παροχετεύεται θαλασσινό νερό για τον καθαρισμό του από άλλη υποβρύχια αντλία, κυρίως λόγω της ύπαρξης ιχθυοπωλείων, διατηρείται και καταλήγει σε αντλιοστάσιο όμβριων.
  6. Το σύστημα των στεγανών δεξαμενών λυμάτων αναβαθμίζεται με δύο επιπλέον πολυαιθυλενίου επίγειες δεξαμενές.

Στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης της Διοίκησης της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, σας ενημερώνουμε  ότι διενεργούμε τακτικούς μικροβιακούς ελέγχους με αναλύσεις θαλασσινών υδάτων  σε διάφορα σημεία εντός θαλάσσιας ζώνης, όπως και στην προβλήτα Νο 3 και τα αποτελέσματα (αναρτώνται στην σελίδα του Οργανισμού) των οποίων, καταδεικνύουν με τον πλέον περίτρανο τρόπο ότι καμία απολύτως μόλυνση του θαλασσίου χώρου του λιμένα της Ραφήνας δεν υφίσταται από τις εγκαταστάσεις της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες μετρήσεις, που πραγματοποιήθηκαν στις 03/06/2016, στο θαλάσσιο χώρο έμπροσθεν της προβλήτας Νο3 – Νέο Λιμάνι – είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:   http://www.rafinaport.gr  επιλέγοντας Δελτία Τύπου, Πιστοποιητικά Ανάλυσης.

Το δίκτυο των όμβριων της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. είναι αποδέκτης των όμβριων υδάτων των όμορων δρόμων της πόλης, η οποία ως σήμερα δεν διαθέτει αποχετευτικό δίκτυο, και τελικά καταλήγει στον Παλαιό Λιμένα.

Επιπρόσθετα, θα θέλαμε να γνωστοποιήσουμε σε όλους τους κατοίκους και επισκέπτες της Ραφήνας ότι εντός των ημερών ολοκληρώνεται η κατασκευή του έργου «Νέος αποχετευτικός αγωγός  Λιμένα Ραφήνας», το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή κεντρικού συλλεκτηρίου αγωγού μετά των απαραίτητων φρεατίων για την διοχέτευση των λυμάτων των γραφείων και καταστημάτων της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας (πλην του ξενοδοχείου «ΑΥΡΑ»), προς τις στεγανές δεξαμενές εντός Λιμένα, πλησίον του φυλακίου της πύλης εισόδου.

Από εκεί γίνεται η συλλογή των λυμάτων με βυτιοφόρα και οδηγούνται σε κατάλληλα αδειοδοτημένους  για τον σκοπό αυτό χώρους.

Το νέο αποχετευτικό δίκτυο αποτελείται από υψηλής ποιότητος και αντοχής σωλήνες πολυαιθυλενίου συγκολλημένους μεταξύ τους και από φρεάτια πολυαιθυλενίου ώστε να επιτυγχάνεται απόλυτη στεγανότητα.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι η ολοκλήρωση του Νέου Αποχετευτικού Αγωγού δημιουργεί τις προϋποθέσεις για  την άμεση υλοποίηση του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων  Λιμένα Ραφήνας», που έχει προγραμματίσει η Διοίκηση της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.,  με το οποίο θα ολοκληρωθεί η διαχείριση λυμάτων του Λιμένα Ραφήνας.

Για την Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Γεώργιος Ορκόπουλος