Δρομολόγια Αλεξανδρούπολη – Σαμοθράκη από 01/11/2020 έως 09/11/2020

Αλεξανδρούπολη - Σαμοθράκη

Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη απο 01/11/2020 έως 09/11/2020.

Αλεξανδρούπολη - Σαμοθράκη