Ανεκτέλεστο δρομολόγιο του Ε/Γ – Ο/Γ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ (25/09/2020)

Ανεκτέλεστο δρομολόγιο

Σας ενημερώνουμε ότι το δρομολόγιο (Ανεκτέλεστο δρομολόγιο) του πλοίου μας Ε/Γ – Ο/Γ “ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ” την ερχόμενη Παρασκευή 25/09/2020 δεν θα εκτελεστεί.

Ακολούθως, το δρομολόγιο του ανωτέρω πλοίου το ερχόμενο Σάββατο 26/09/2020 τροποποιείται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: