Απαγορευτικό λόγο δυσμενών καιρικών συνθηκών

Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών το σημερινό δρομολόγιο του Superferry ακυρώνεται.