Ο Δήμος Σαλαμίνας λαμβάνει 385.000,00€ για σύνταξη μελετών από το ΠΔΕ

Δήμος Σαλαμίνας

Το Λιμενικό Ταμείο του Δήμου μας εξασφάλισε μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) μετά από κατάθεση σχετικού φακέλου στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής το συνολικό ποσό των 385.000,00 ευρω για την σύνταξη μελετών ωρίμανσης έργων.

Από το ποσόν αυτό, 220.000 ευρω αφορούν μελέτες για αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμό του λιμένος της Κούλουρης και 165.000 ευρω για αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμό του λιμένος των Παλουκίων.

Με τις μελέτες αυτές στα χέρια μας θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και να εξασφαλίσουμε χρηματοδοτήσεις για έργα που θα αλλάξουν οριστικά και ριζικά την εικόνα των λιμανιών μας.

Τα λιμάνια μας είναι ουσιαστικός πόλος ανάπτυξης της Σαλαμίνας και αποτελεί προτεραιότητα μας η αναβάθμιση τους.

Οι υπηρεσίες του Δήμου και του Λιμενικού Ταμείου εργάστηκαν εντατικά, ώστε να καταθέσουμε στο Υπουργείο Ναυτιλίας έναν πλήρη φάκελο και να εξασφαλίσουμε την χρηματοδότηση αυτή.

Δουλεύουμε συστηματικά για να αλλάξουμε το νησί μας.

Εκ του Γραφείου Τύπου