Δρομολόγια Ferry Boat: Πέραμα Μεγαρίδος – Φανερωμένη Σαλαμίνας

Φέρρυ μπόατ, Φανερωμένη - Νέα Πέραμος

Δρομολόγια Ferry Boat: Πέραμα Μεγαρίδος – Φανερωμένη Σαλαμίνας

(Α) ΒΑΡΔΙΑ 05:00-15:00
ΑΠΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ:05:00-05:30-06:30-07:30-08:30-09:30-10:00-11:00-12:00-13:00-14:00-(14:45 ΚΑΥΣΙΜΑ).

ΑΠΟ ΠΕΡΑΜΑ ΜΕΓΑΡΩΝ:05:15-06:00-07:00-08:00-09:00-(09:45 ΚΑΥΣΙΜΑ)-10:30-11:30-12:30-13:30-14:30-15:00

(Β) ΒΑΡΔΙΑ 07:00-15:30
ΑΠΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ: 07:00-08:00-09:00-(09:45 ΚΑΥΣΙΜΑ)-10:30-11:30-12:30-13:30-14:30-15:00

ΑΠΟ ΠΕΡΑΜΑ ΜΕΓΑΡΩΝ: 07:30-08:30-09:30-10:00-11:00-12:00-13:00-14:00-(14:45 ΚΑΥΣΙΜΑ)-15:30.

(Γ) ΒΑΡΔΙΑ 15:30-00:00
ΑΠΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ: 15:30-16:30- (17:10 ΚΑΥΣΙΜΑ)-17:30 -18:30-19:30-20:30- 21:30-22:30- 23:30.

ΑΠΟ ΠΕΡΑΜΑ ΜΕΓΑΡΩΝ: 16:00 -17:00 – (17:20 ΚΑΥΣΙΜΑ)-18:00-19:00 – 20:00- 21:00- 22:00-23:00-00:00.

Τα δρομολόγια των Ferry Boat ισχύουν για το χρονικό διάστημα 01-08-2020 – 31-08-2020