Δρομολόγια Περάματος Μεγαρίδος – Φανερωμένης Σαλαμίνας από 29-04-2023 έως και 02-06-2023

Καθορισμός δρομολογίων Γραμμής Περάματος Μεγαρίδος- Φανερωμένης Σαλαμίνας για την περίοδο από 29-04-2023 έως και 02-06-2023.