Έκτακτο δρομολόγιο Ε/Γ – Ο/Γ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ

Λόγο της αυξημένης επιβατικής κίνησης, το πλοίο Ε/Γ – Ο/Γ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ θα εκτελέσει την Δευτέρα 08/08/2022 & την Τρίτη 09/08/2022 έκτακτο δρομολόγιο, με βάση τον πίνακα που ακολουθεί.