Έκτακτο δρομολόγιο του ΚΡΗΤΗ Ι από Ηράκλειο για Πειραιά (10/02/22)

Photo: e-marinews.com

10:00 από το Ηράκλειο, για Πειραιά και
από Πειραιά στις 21:00, για Ηράκλειο.