Ενημερώσεις Δρομολογίων – Creta Gargo Lines

Creta Gargo Lines
Photo: Creta Gargo Lines

20/10/2021:

Φ/Γ-Ο/Γ ΙΩΣΗΦ Κ: Τα δρομολόγια του πλοίου μας Φ/Γ-/Ο/Γ “ΙΩΣΗΦ Κ” από 01/11/2021 έως 31/12/2021 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας: