Επιστροφή του Ε/Γ-Ο/Γ OLYMPUS

Μέσα στην Μ. Εβδομάδα αναμένεται να δρομολογηθεί το Ε/Γ-Ο/Γ OLYMPUS, στην νέα του ακτοπλοϊκή γραμμή. Το πλοίο να πούμε ότι βρίσκεται στην Σύρο για την προγραμματισμένη του συντήρηση.

Παρακάτω ακολουθεί ο πίνακας των δρομολογίων του.

Ship olympus