Κ.Π.Σ: Αλλαγή πλοίων

Την Πέμπτη, 16/3, αλλαγή πλοίων στα δρομολόγια της ημέρας ως εξής:

ΦΟΙΒΟΣ θα εκτελέσει από Πειραιά 07.10 – 10.15 – 15 30, από Αίγινα 08.45 – 12.00 – 17.00

ΑΧΑΙΟΣ θα εκτελέσει από Πειραιά 14.15 – 17.30, από Αίγινα 15.45 – 19.00.