Κοινοπραξία πλοίων Σαρωνικού: Τροποποιήσεις δρομολογίων

Σας ενημερώνουμε για τις παρακάτω αλλαγές των πλοίων:

Πέμπτη 24/01/2019 Ε/Γ- Ο/Γ ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ

Το δρομολόγιο από Πειραιά προς Αίγινα στις 10.00 θα εκτελεστεί στις 10.30 με επιστροφή από Αίγινα προς Πειραιά στις 12.15 αντί 12.00 .
Το δρομολόγιο από Πειραιά προς Αίγινα στις 13.30 θα εκτελεστεί στις 14.00 με επιστροφή από Αίγινα προς Πειραιά στις 15.30 αντί 15.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/01/2019 Ε/Γ-Ο/Γ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ

Το δρομολόγιο από Πειραιά προς ΑΙΓΙΝΑ-ΑΓΚΙΣΤΡΙ στις 16.00 θα εκτελεστεί στις 15.45 με επιστροφή από ΑΓΚΙΣΤΡΙ 17.30 αντί 17.45 και από ΑΙΓΙΝΑ 18.15 αντί 18.30 προς Πειραιά.