Τροποποίηση δρομολογίων από την κοινοπραξία πλοίων Σαρωνικού

ΤΡΙΤΗ 08/01/2019

Σας ενημερώνουμε για τις παρακάτω αλλαγές με το πλοίο ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ

Το δρομολόγιο από Πειραιά προς Αίγινα 10.00 με επιστροφή από Αίγινα προς Πειραιά 12:00 θα εκτελεστεί από Πειραιά στις 10:30 με επιστροφή από Αίγινα 12:15 .

Το δρομολόγιο από Πειραιά προς Αίγινα 13:30 με επιστροφή από Αίγινα προς Πειραιά 15:00 θα εκτελεστεί από Πειραιά στις 14:00 με επιστροφή από Αίγινα 15:30 .