Ολοκλήρωση έργων υποδομών σε μικρούς νησιωτικούς Δήμους

«Με την συνεργασία τεσσάρων Υπουργείων δημιουργείται μηχανισμός στήριξης για την ολοκλήρωση έργων υποδομών σε μικρούς νησιωτικούς…