Μνημόνιο συνεργασίας Ο.Λ.Α. – ΤΕΕ Θράκης

Μνημόνιο συνεργασίας Ο.Λ.Α. και ΤΕΕ Θράκης Η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου δράσης για την υλοποίηση των…