Επανασχεδιασμός του ακτοπλοϊκού δικτύου

Ώριμα αιτήματα η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της ακτοπλοΐας και ο επανασχεδιασμός του ακτοπλοϊκού δικτύου στη…