ΧΑΚ: Συνεχίζεται η αναστολή διαπραγμάτευσης

ΧΑΚ: Συνεχίζεται η αναστολή διαπραγμάτευσης LUI, TRB, CYP, CHAP & η διαπραγμάτευση SEAS στην αγορά επιτήρησης…