ΑΝΕΚ ΚΑΛΥΜΝΟΥ: Τροποποίηση δρομολογίου – Μαστιχάρι Κω – Κάλυμνο (24/8 & 27/8)

ΑΝΕΔΚΑΝΕΚ ΚΑΛΥΜΝΟΥ: Τροποποίηση δρομολογίου – Μαστιχάρι Κω – Κάλυμνο (24/8 & 27/8)