Παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου ΟΛΠ ΑΕ Capt Fu Chengqiu

Παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου ΟΛΠ ΑΕ Capt Fu Chengqiu.- Εκλογή του κ. Zhang Anming ως εκτελεστικού…