ΧΑΚ: Αναθεώρηση Δείκτη

ΧΑΚ: Αναθεώρηση Δείκτη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ανακοινώνει προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, ότι…

XAK: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Louis

XAK: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Louis Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει ότι το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο…

ΧΑΚ: Επαναφορά των τίτλων της Louis στην κύρια αγορά με σήμανση (Σ)

ο Συμβούλιο του Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου έχει αποφασίσει με βάση τις πρόνοιες των παραγράφων 2.2.5 και…

ΧΑΚ: Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της Louis

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων του σχετικά με την εταιρεία LOUIS PLC, ανακοινώνει…