Διαφημιστικές καμπάνιες από το παρελθόν

Παρακάτω ακολουθεί φωτογραφικό υλικό, από διαφημιστικές “πινακίδες” και γενικά διαφημιστικές καμπάνιες από μια άλλη εποχή. Πρόκειται…