Λιμένας Θεσσαλονίκης: Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός

Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής της ΟΛΘ ΑΕ το Διοικητικό Συμβούλιο στη χθεσινή του συνεδρίαση ενέκρινε…