Ευχαριστήριες επιστολές δημάρχου Σαντορίνης κ. Α. Σιγάλα

Ευχαριστήριες επιστολές Δημάρχου Σαντορίνης κ. Α. Σιγάλα, σε εταιρείας καθώς επίσης και στην Seagets.