Ο Δήμος Σαλαμίνας λαμβάνει 385.000,00€ για σύνταξη μελετών από το ΠΔΕ

Το Λιμενικό Ταμείο του Δήμου μας εξασφάλισε μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) μετά από κατάθεση…