Ο Ναυτικός Δόκιμος και τα βιβλία του

Μια φωτογραφία 1000 λέξεις πραγματικά! Ο νέος, πρωτοετής δόκιμος μόλις έχει πάρει τα βιβλία του… Έκανε…