Εκτεταμένοι έλεγχοι από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή

Εκτεταμένοι έλεγχοι από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή Πρόσθετους ελέγχους στην ακτοπλοΐα ξεκινά από σήμερα…