Διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ του ΕΛΚΕΘΕ και της Costa Nostrum®

Διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ του ΕΛΚΕΘΕ και της Costa Nostrum® Σε μια εποχή οικονομικής και γενικότερης…

ΕΛΚΕΘΕ: Καθαρές παραλίες στο Σαρωνικό

ΕΛΚΕΘΕ: «Καθαρές παραλίες, θάλασσα βυθός και βένθος στο Σαρωνικό» Οι τελικές  μετρήσεις που έκανε το ΕΛΚΕΘΕ…