Ένωση τουριστικών πρακτόρων Λέσβου: αποτελέσματα ψηφοφορίας

Για την Θέση του Προέδρου: Μοναδική υποψηφιότητα Χατζηκυριάκος Παναγιώτης   22 Ψήφοι και ένα λευκό και…