Εντοπισμός και διασώσεις προσφύγων

Στον εντοπισμό και τη διάσωση πενήντα τριών (53) προσφύγων προέβησαν, μεσημβρινές ώρες της 21/10/16, στελέχη του…

Εντοπισμός και διάσωση προσφύγων

Στον εντοπισμό και τη διάσωση πενήντα ένα (51) προσφύγων προέβη,  πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, πλωτό σκάφος…