Εφαρμόζονται οι κανόνες ασφάλειας στα πλοία

Παρασκευή 29 Μαΐου και όπως βλέπουμε το λιμάνι του Πειραιά μόνο άδειο δεν είναι ενώ η…