Σημαντική η πτώση του επιβατικού κοινού αλλά με ελπίδα ανάκαμψης

Σημαντική η πτώση του επιβατικού κοινού αλλά με ελπίδα ανάκαμψης Φεύγοντας έστω και “εν μέρη” ο…

Ονομαστική κατάσταση επιβαινόντων

Ονομαστική κατάσταση επιβαινόντων Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 98/41 είναι υποχρεωτική, για λόγους ασφαλείας, η ονομαστική…