Προχωρά το Εθνικό σύστημα ολοκληρωμένης θαλάσσιας επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)

Με ταχείς ρυθμούς προχωρά το Εθνικό Σύστημα Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ) – Διεθνές ενδιαφέρον με 10…