Εξαίρεση περιορισμού μίας μετακίνησης με επιστροφή φοιτητών-επιβατών

Εξαίρεση περιορισμού μίας μετακίνησης με επιστροφή φοιτητών-επιβατών, με πλοία της Ακτοπλοΐας από το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου…