Δρομολόγια Ferry Boat: Πέραμα Μεγαρίδος – Φανερωμένη Σαλαμίνας

Δρομολόγια Ferry Boat: Πέραμα Μεγαρίδος – Φανερωμένη Σαλαμίνας (Α) ΒΑΡΔΙΑ 05:00-15:00ΑΠΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ:05:00-05:30-06:30-07:30-08:30-09:30-10:00-11:00-12:00-13:00-14:00-(14:45 ΚΑΥΣΙΜΑ). ΑΠΟ ΠΕΡΑΜΑ…