Αλλαγή φαροφύλακα σε τρικυμία

Αλλαγή φαροφύλακα σε τρικυμία, μάλλον δεν είναι πολύ εύκολη υπόθεση… Για να δούμε μια ¨αλλαγή¨ βάρδιας…