Λ.Σ: Ενημερωτικές επισκέψεις της Ηγεσίας

Μετά την ολοκλήρωση της τριήμερης επίσκεψης της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας στην Κρήτη, ο Αρχηγός του…