Συνέχεια ενημέρωσης σχετικά με την αποκατάσταση προβλήματος στο Ε/Γ – Ο/Γ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ

Σε συνέχεια του αμέσως προηγούμενου δελτίου τύπου, η εταιρεία μας σας ενημερώνει ότι βρίσκεται σε πλήρη…