Θαλάσσιοι δρόμοι και λιμένες – έργα διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών

ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΕΣ – ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ…