ΟΛΗ: Ολοκλήρωση της α΄ φάσης έργων οδοστρώματος του λιμενοβραχίονα

Για την εξασφάλιση της δυνατότητας να απολαύσουν όλοι οι πολίτες μας τoν ρομαντικό τους περίπατο, ο…