Σε υψηλά ποσοστά οι πωλήσεις πλοίων για σκράπ

Όπως βλέπουμε αυτό το διάστημα έχουν ανέβει οι πωλήσεις πλοίων για «σκράπ» κατά πολύ. Αρκετά πλοία…