Νέο μοντέλο πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων

Στα πλαίσια νέων καινοτομιών τα ναυπηγεία Kyokuyo Shipyard ανέπτυξαν ένα νέο μοντέλο πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, όπου…