Πρόσκρουση MV Murueta σε προβλήτα

Σε αυτό το βίντεο που μας έρχεται από στην μακρινή Κολομβία, βλέπουμε ένα φορτηγό πλοίο το…