Η ναυτική ορολογία και η έννοια της

Το επάγγελμα του ναυτικού από τα παλαιά (κυρίως) χρόνια, κάνει χρήση της “ναυτικής ορολογίας” η οποία…