Δημιουργία μαρίνας στη Νέα Πέραμο

Πρόταση για τη δημιουργία μαρίνας στη Νέα Πέραμο Η ιδέα να κατασκευαστεί μαρίνα στη Νέα Πέραμο…